Välkommen till
Baker Tilly Uppsala

Vår verksamheten bildades 1976 och tillsammans med dotterbolaget Revisorshuset i Uppsala AB, erbjuder vi kvalificerad revision, ekonomi -och löneadministration, bokslut och årsredovisning samt skatterådgivning.
Vi riktar oss till små och medelstora företag inom alla branscher.

Välkommen att träffa oss!