Hos oss har vi många kompetenser
och personligheter

Som kund hos oss erbjuds ni tillgång till experter inom områden som ekonomi- och löneadministration, bokslut och årsredovisning, konsultationer och revision. Med hänsyn till era specifika behov erbjuder vi professionella tjänster i kombination med engagemang, hög servicegrad och tillgänglighet. Moderna ekonomisystem ger oss förmånen att skapa nya lösningar för er som kund samtidigt som ni erbjuds möjligheten att få bättre insyn i företagets ekonomi.

Baker Tilly Uppsala AB är delägare i den nationella organisationen Baker Tilly Sverige AB. Organisationen är ett nätverk av oberoende revisionsbyråer, där ni som kund inom organisationen har tillgång till all den kompetens och expertis som finns inom vårt verksamhetsområde. Genom Baker Tilly Sverige AB är vi delägare i det internationella nätverket Baker Tilly International LTD, vilket är ett av världens ledande nätverk av oberoende revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag. Genom nätverket har vi möjlighet att erbjuda er service och bistå med rådgivning i internationella frågor. Baker Tilly International LDT finns i dagsläget representerat i mer än 145 länder. 

Personal