Vi hjälper ditt företag att växa och må bra

Vi tillhandahåller ekonomitjänster och ger er som kund de bästa förutsättningarna att lyckas som företagare. Genom engagemang, kvalitet och med siktet inställt på framtiden skapar vi värde både för er verksamhet och för er som ägare.

När ni som kund anlitar oss får ni inte bara en effektiv och kvalitativ tjänst utförd, utan även känslan av lokal närhet och en god relation till nytta och nöje för båda parter.

Vi jobbar med bolag inom alla olika företagsformer och självklart hittar vi bästa möjliga lösning för just er och ert företag.

Revision

Revision

En revision är en bra form av kvalitetssäkring av företagets ekonomi.

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter osv ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Förutom att göra en revision kan revisorn även ge dig råd om företagets ekonomi. Eftersom revisorn har god insyn i ditt företag och känner väl till företagets rutiner så är revisorn ett naturligt bollplank i många ekonomiska frågor.

Hos Baker Tilly Uppsala får du tillgång till revisorer med ett stort kontaktnät som kan hjälpa dig som företagare att hitta rätt med din verksamhet.

Redovisning

Redovisning

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Hos oss hittar du erfarna, intresserade och kompetenta redovisningskonsulter som gärna hjälper dig med företagets bokföring. Vi levererar korrekta och kvalitetssäkrade beslutsunderlag som hjälper dig i din vardag som företagare.

Genom moderna bokföringssystem och med hänsyn till er verksamhet kan vi erbjuda olika lösningar gällande er redovisning. Samtidigt som vi skapar ekonomisk fördelaktighet för er som kund och avlastar er i det administrativa arbetet ges ni möjligheten att få en bra överblick över företagets ekonomi i bokföringsprogrammet.

Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO vilket består av ett kvalitetssäkrande ramverk för redovisning.

Bokslut & årsredovisning

Bokslut & årsredovisning

När räkenskapsåret är slut.

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag, men vi gör det varje dag eftersom vi hjälper många företag. I regel går det därför extremt mycket fortare för oss att göra det och därför är det den effektivaste och billigaste lösningen. Vi ser till att ert bokslut och årsredovisning levereras i rätt tid, är dokumenterat ändamålsenligt samt att det upprättats enligt lag och god redovisningssed.

Vid behov hjälper vi även till att analysera årets resultat och är er diskussionspartner när det gäller att hitta lämpliga åtgärder för att effektivt kunna styra ert företag mot nya mål.

Vi bistår även med upprättande av inkomstdeklarationer samt med beräkning av er eller ert företags slutliga skatt.

Löner

Löner

Löneprocessen är en viktig del i varje organisation och måste vara tillförlitlig.

Då lönekostnaderna ofta är företagets största utgiftspost fordras aktuella kunskaper och ständig uppdatering inom löneadministrationsområdet. Våra lönekonsulter har den kunskap som krävs inom området och kan hjälpa er med lönehantering, rådgivning och redovisning inom löneadministrationsområdet. Vi bistår även med upprättande och inlämning av arbetsgivardeklarationen.

Vi arbetar med smarta programlösningar som underlättar rapportering och utbetalning av lön, helt i enlighet med GDPR.

Du kan anlita oss som din externa löneavdelning eller bara för att sköta om vissa delar av lönerutinen, omfattningen avgör du själv.

Rådgivning

Rådgivning

Rådgivningen är för oss en naturlig del när vi tillhandahåller revisions- och redovisningstjänster.

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa som vi vill dela med oss av till dig. Vi är gärna ditt strategiska bollplank och hjälper dig med utvecklingsarbetet för att få din verksamhet att må ännu bättre.

Våra kunder finns inom alla branscher, i många storlekar och faser. Vi är själva företagare vilket gör att vi har stor förståelse för frågor och val som våra kunder ställs inför i sin vardag.

Revision

En revision är en bra form av kvalitetssäkring av företagets ekonomi.

Revision har en viktig funktion i samhället, så att företagare, anställda, banker, myndigheter osv ska kunna lita på den information ett företag lämnar i framför allt sin årsredovisning. Vi granskar därför dina räkenskaper på ett oberoende och professionellt sätt och avger sedan revisionsberättelse som är kvittot på att informationen är kvalitetssäkrad.

Förutom att göra en revision kan revisorn även ge dig råd om företagets ekonomi. Eftersom revisorn har god insyn i ditt företag och känner väl till företagets rutiner så är revisorn ett naturligt bollplank i många ekonomiska frågor.

Hos Baker Tilly Uppsala får du tillgång till revisorer med ett stort kontaktnät som kan hjälpa dig som företagare att hitta rätt med din verksamhet.

Redovisning

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Hos oss hittar du erfarna, intresserade och kompetenta redovisningskonsulter som gärna hjälper dig med företagets bokföring. Vi levererar korrekta och kvalitetssäkrade beslutsunderlag som hjälper dig i din vardag som företagare.

Genom moderna bokföringssystem och med hänsyn till er verksamhet kan vi erbjuda olika lösningar gällande er redovisning. Samtidigt som vi skapar ekonomisk fördelaktighet för er som kund och avlastar er i det administrativa arbetet ges ni möjligheten att få en bra överblick över företagets ekonomi i bokföringsprogrammet.

Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO vilket består av ett kvalitetssäkrande ramverk för redovisning.

Bokslut & årsredovisning

När räkenskapsåret är slut.

Bokslut och årsredovisning görs en gång om året för varje företag, men vi gör det varje dag eftersom vi hjälper många företag. I regel går det därför extremt mycket fortare för oss att göra det och därför är det den effektivaste och billigaste lösningen. Vi ser till att ert bokslut och årsredovisning levereras i rätt tid, är dokumenterat ändamålsenligt samt att det upprättats enligt lag och god redovisningssed.

Vid behov hjälper vi även till att analysera årets resultat och är er diskussionspartner när det gäller att hitta lämpliga åtgärder för att effektivt kunna styra ert företag mot nya mål.

Vi bistår även med upprättande av inkomstdeklarationer samt med beräkning av er eller ert företags slutliga skatt.

Löner

Löneprocessen är en viktig del i varje organisation och måste vara tillförlitlig.

Då lönekostnaderna ofta är företagets största utgiftspost fordras aktuella kunskaper och ständig uppdatering inom löneadministrationsområdet. Våra lönekonsulter har den kunskap som krävs inom området och kan hjälpa er med lönehantering, rådgivning och redovisning inom löneadministrationsområdet. Vi bistår även med upprättande och inlämning av arbetsgivardeklarationen.

Vi arbetar med smarta programlösningar som underlättar rapportering och utbetalning av lön, helt i enlighet med GDPR.

Du kan anlita oss som din externa löneavdelning eller bara för att sköta om vissa delar av lönerutinen, omfattningen avgör du själv.

Rådgivning

Rådgivningen är för oss en naturlig del när vi tillhandahåller revisions- och redovisningstjänster.

Vår vardag är att hjälpa företag och företagare med det mesta som rör ekonomi. Det har genom åren gett oss en samlad kunskapsmassa som vi vill dela med oss av till dig. Vi är gärna ditt strategiska bollplank och hjälper dig med utvecklingsarbetet för att få din verksamhet att må ännu bättre.

Våra kunder finns inom alla branscher, i många storlekar och faser. Vi är själva företagare vilket gör att vi har stor förståelse för frågor och val som våra kunder ställs inför i sin vardag.